23 Mar 2017

Bütün yazılım dillerinde "Merhaba Dünya" kodları
1)  ASSEMBLY
// Ekrana “Merhaba!” yazan örnek program kodu:
mov ax,cs
mov ds,ax
mov ah,9
mov dx, offset Git
int 21h
xor ax,ax
int 21h
Git:
db "Merhaba!",13,10,"$"

2)  ALGOL (ALGOrithmic Language)
// ALGOL 68'e ait, örnek “Merhaba!” kodu:
begin
print(("Merhaba!", newline))
end3) BASIC (Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code)
//BASIC e ait örnek kod:
PRINT "Merhaba!"

4) VISUAL BASIC

//Örnek kodu:
Private Sub Form_Load()
Print "Merhaba!"
End Sub

5)  C

//C diline ait merhaba dünya kodu:
#include

void main(){
printf("Merhaba!\n");
return(0);
}

6)  C++

//C++ diline ait Hello world kodu:
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
   cout<<"Merhaba Dunya";
   return 0;
}

7) PASCAL
//Pascal diline ait merhaba dünya kodu:
begin
WriteLn('Merhaba!');
end.

8) DELPHI

Begin
WriteLn('Merhaba!');
End.

9) FORTRAN (Formula Translater)

PROGRAM Merhaba
WRITE(*,*) "Merhaba!"
END PROGRAM

10) COBOL (COmmon Business Oriented Language)

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. MERHABA.
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
PROCEDURE DIVISION.
MAIN SECTION.
DISPLAY "Merhaba!"
STOP RUN.

11) LISP

(defun merhaba ()
(print "Merhaba!")
)

12) JAVA

class Merhaba {
   public static void main( String args[] ) {
   System.out.println( "Merhaba!" );
   }
}

13) MICROSOFT.NET

Imports System.Console
Class Merhaba
Public Shared Sub Main()
WriteLine("Merhaba!")
End Sub
End Class

14) PHP

<?php 
   echo 'Merhaba Dunya';

?>

15) PYTHON: Sadeliği ile dikkat çekiyor
print "Merhaba Python"

Okuyup geçme yorum yap lütfen :)

Yorumunuz cevaplandığında bildirim almak için Beni bilgilendir'i işaretleyin.
EmojiEmoji