6 Ağu 2021

Mühendis kimdir? Mühendislik dalları ve görev tanımı

MÜHENDİS KİMDİR?

Modern anlamda mühendis bilim adamlarının ortaya koyduğu teorik bilgileri, teknisyen ve teknikerlerin kolayca pratiğe dökmesini sağlar. Mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamak için çeşitli yapılar; yol, köprü, bina, peyzaj; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş biridir. Mühendisler çok çeşitli yapıların üretimini, test yapar ve kurulumunu, denetlenmesini ve bakımını yapar. Mühendis, malzemelerin iş akış süreçlerini belirler.

MÜHENDİSLİK DALLARI NEDİR?
Dünya üzerinde çeşitli mühendislik alanları mevcuttur. Ülkemizde uçak gövde motor, Uçak elektrik elektronik gibi bazı bölümler mühendis olarak literatür de geçmiyor ancak bu bölümlerde de mühendislik eğitimi alıyorsunuz. Şimdi başlıca ülkemizde bilinen mühendislik dallarına bir göz atalım.

Bilgisayar mühendisliği: Temel olarak yazılım, programlama ve algoritma ile ilgilenir. Bilgisayar ağları, veri tabanı yöneticiliği ve gömülü sistemler de diğer çalışma alanlarıdır.

Elektrik elektronik mühendisliği: Çok geniş bir alandır. Elektrik devreleri ve motorlarından, bilgisayar sistemlerine elektronikten; haberleşmeye kadar pek çok alanı kapsar. İnsansız hava araçlarının yapımında, geliştirilmesinde vb.

Endüstri mühendisliği: İnsan, makine, enerji, para gibi girdileri, ürün ve hizmete dönüştüren  sistemlerin tasarımı ve iyileştirilmesiyle ilgilenir.

Enerji sistemleri mühendisliği: Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarıyla ilgilenir.

Fizik mühendisliği: Tabiattaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik uygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgilidir.

Geomatik mühendisliği: Aklınıza gelebilecek her türlü hassas ölçümün tek imza yetkilisidir. Ayrıca Harita Kontrol Mühendislerinin onaylamadığı taşınmaz yasal olarak geçerli değildir.

İnşaat mühendisliği: Pek çok yapının (köprü, yol, altyapı vb.) tasarımı ve inşasıyla ilgilenir.

Jeoloji mühendisliği: Yerkürenin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yer kabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili eğitim verilen mühendislik dalıdır.

Kimya mühendisliği: Günlük hayatta kullanılan pek çok ürün ve maddenin geliştirilmesi ve üretim süreçleriyle ilgilenir. Üretim tesisleri ve kimyasal tesislerinin tasarımı, kurulumu, işletiminden sorumlu mühendisler kimya mühendisleridir. Yeni ürünlerin araştırılması ve var olan ürünlerin geliştirilmesinde de rol alabilirler. Üretim süreçlerinin tasarımı ve analizinde ısı aktarımı, kütle aktarımı, ayırma işlemleri, proses tasarımı, reaksiyon mühendisliği gibi pek çok bilim dalı ve uygulamadan faydalanırlar.

Makine mühendisliği: Fiziksel ve mekanik ürünlerin yapımıyla ilgilenir.

Mekatronik mühendisliği: Mekatronik mühendisliği; kontrol otomasyon mühendisliği, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği dallarının kesişiminden oluşan yeni bir mühendislik dalıdır. İlgi alanları genellikle sanayide bulunan robotik cihazlardır.

Metalürji ve malzeme mühendisliği: Çeşitli birçok ham maddeden kullanışlı ürünlerin ve malzemelerin üretimi ve geliştirilmesinde rol alan mühendislerdir. Metaller ve çeşitli birçok ham maddenin günlük hayattaki uygulamalarıyla ilgilenmekle beraber, kullanışlı malzemelerin tasarımı ve var olanların geliştirilmesiyle ilgilenmektedirler.

Polimer mühendisliği: Plastik, kauçuk ve elyaf gibi polimetrik malzemelerin üretimi ve şekillendirilmesiyle ilgilenir.

Uzay mühendisliği: Uzay Mühendisliği, dünya çevresindeki hava-uzaydan ekonomik, bilimsel ve teknolojik amaçlı hizmet ve ürün sağlamayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Uzay mühendisleri sivil ve askeri kuruluşlarda, dünya çevresinde yörüngeye konacak insanlı ve insansız hava-uzay araçlarını ve bunları yörüngeye koyacak roketleri tasarlayan ve inşa eden, görev ve yol planlarını hesaplayan, sürekli kontrol ederek, görevlerini yerine yetirmelerini sağlayan mühendislerdir. Ayrıca, hava-uzay araçlarında yapılacak bilimsel ve teknolojik amaçlı deneylerin gerçekleştirilmesinde de görev alırlar.

Ziraat mühendisliği: Bitkisel üretim, hayvansal üretim yanında tarımsal biyoteknoloji, tarım makineleri, kültür teknik, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, tarım ürünleri teknolojisi, bitki koruma, peyzaj mimarlığı ve biyogazdan enerji üretimi alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır.

Sizde biz mühendislerin arasına katılmak istiyorsanız seçeceğiniz mühendislik dalının tam olarak ne iş yaptığını o dalda çalışan biriyle görüşerek öğrenmenizi tavsiye ederim.

Okuyup geçme yorum yap lütfen :)

Yorumunuz cevaplandığında bildirim almak için Beni bilgilendir'i işaretleyin.
EmojiEmoji